Kylän nimen synty

Pyörönmaan nimen syntytavasta ei ole varmuutta, mutta yleisesti uskotaan että nimi on johdettu Pyörökoskesta joka oli siis yksi tärkeistä rajapyykeistä Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Pyörökoski on sijainnut Rutajärvestä Lotilanjärveen vitaavassa Pyörönojassa (Korenninojassa) Koivusalon tilan kohdalla. Paikalle pystytetty rajakivi toimi parhaimmillaan viiden kunnan yhteisenä rajapyykkinä (Sääksmäki, Kangasala, Lempäälä, Pälkäne ja Valkeakoski). Rajapyykki on edelleen paikoillaan mutta varsinainen koski hävisi vuonna 1961 kun oja perattiin. Nykyisin Pyörökoskena tunnettu Pyörönojan ylempi koski sijaitsee Pyörökosken tilan vieressä kilometrin verran alkuperäisestä Pyörökoskesta yläjuoksulle päin.

Vuonna 1764 tehdystä kartasta selviää että Pyörökoskella on sijainnut joen keskellä saari jonka molemmin puolin vesi on virrannut. On mahdollista että tämän luonnon muodostaman saarekkeen perusteella paikkaa on alettu nimittää Pyöreäksi koskeksi ja edelleen Pyörökoskeksi.

Joistakin asiakirjoista löytyy myös nimi Björninkoski. Kerrotaan että paikalliset kutsuivat koskea Karhukoskeksi, mutta Ruotsinkieliset kartantekijät ja rajankävijät nimesivät sen ajan hengen mukaisesti Björninkoskeksi. Nimi ei kuitenkaan sopinut suomalaisten suuhun vaan siitä väännettiin Pyörönkoski, joka sitten myöhemmässä vaiheessa kirjoitettiin myös asiakirjoihinkin.

Toisen perimätiedon mukaan Ruotsinvallan aikaan ruotusotamies Björn sai maita kosken läheltä Pyörönmaasta ja että koski olisi näin saanut nimen Björninkoski. Nimi suomennettiin Pyörökoskeksi ja myöhemmin koko kylä olisi sen mukaan nimetty Pyörönmaaksi. Vastaavasti kerrotaan että naapurikylä Tikinmaa olisi saanut nimensä siitä kun sotamies Stig sai sieltä maita ja koko aluetta alettiin kutsua Stiginmaaksi.

Korenninojan varressa alkuperäisen Pyörökosken
kohdalla oli aikanaan viiden kunnan rajapyykki.