pklogo1

Pyörönmaan Kyläyhdistys r.y.

Pyörönmaan Kyläyhdistys r.y kirjattiin yhdistysrekisteriin 24.4.2001. Yhdistys jatkaa kuusitoista vuotta toimineen Pyörönmaan kylätoimikunnan viitoittamalla tiellä. Se siis edistää kylän asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimii sen edunvalvojana.
Uudet pyörönmaalaiset Kyläyhdistys toivottaa tervetulleeksi kunniakirjalla.

reko