Pyörönmaan Kyläyhdistyksen kymmenvuotisen historian vaiheita

Risto Viitanen
Kyläyhdistyksen kesätapahtumassa 14.8.2011

Pyörönmaan Kyläyhdistyksen kymmenvuotisen historian vaiheita

Pyörönmaan Kyläyhdistys r.y on kirjattu yhdistysrekisteriin 24.4.2001, eli yhdistys täytti kuluvan vuoden keväällä virallisesti kymmenen vuotta. Kyläyhdistyksen edeltäjä, Pyörönmaan kylätoimikunta perustettiin kuitenkin jo 16 vuotta aiemmin. Tuolloin kyläläiset olivat vasta kunnostaneet  talkoilla itselleen kokoontumispaikan Valkeakosken kaupungin omistamasta Peltolan talosta ja nähtiin tärkeäksi, että kylän viralliseksi edustajaksi saataisiin neutraali toimielin.

Varsinainen yhdistystoiminta ja yhteiset tapahtumat järjestettiin Pyörönmaassa pitkään perinteikkään maa- ja kotitalousseuran nimissä. Kyläyhdistyksen alkutaipaleella se toimikin pitkälti kyläläisten äänitorvena mm. viranomaisten suuntaan.

Historian valossa juuri edunvalvonta onkin ollut kyläyhdistyksen tärkein tehtävä, koska sen nimissä on laadittu lukuisia lausuntoja meitä kaikkia koskevista asioista. Vuosien varrella vastaan on tullut mm. louhinta-, asfalttiasema-, murskaus- ja kaatopaikkahankkeita, joiden ympäristölupahakemuksiin olemme vaikuttaneet.

Sanomalehtien varhaisjakelu on yksi kyläyhdistyksen saavutuksista, ennenhän kylällämme lehdet jaettiin päiväpostin yhteydessä.

Tietoverkkojen merkityksen kasvaessa kyläyhdistys edisti laajakaistayhteyksien saamista kylällemme. Yhdistyksen kiitosta saneet internet-sivut ovatkin toimineet tiedotuskanavana kylätoimikunnan ajoista asti ja löytyyhän Pyörönmaa nykyään muodikkaasti facebookistakin.

Myös konkreettiset liikenneyhteydet kylällemme tuntuvat olevan aina tapetilla. Muistamme kuinka Lintula- Pyörönmaantien yksityistämisestä käytiin vilkasta kirjeenvaihtoa ja propagandasotaa käytiin aina radiota ja televisiota myöten.

Kyläyhdistyksemme on siis yhdistyksenä varsin nuori mutta toiminnan juuret juontavat kauas kyläyhteisömme historiaan. Teoillaan kylämme on osoittanut mukautuvansa maailman muutoksiin. Vaikka kaikissa asioissa ei kehityksen kelkkaa ole kyetty kääntämään, olemme useimmissa tapauksissa pystyneet vaikuttamaan kehityksen suuntaan.

Yhdyskuntarakenteen muutos jatkuu ja uusia haasteita on tulossa. Entinen syrjäkylä voi hetkessä päätyä kunnallispolitiikan polttopisteeseen esimerkiksi Valkeakosken pyrkiessä osalliseksi Tampereen seudun vetovoimasta. Meidän onkin seurattava kehitystä aktiivisesti ja oltava valmiina vaikuttamaan oman kylämme tulevaisuuteen.

Nykyään kyläyhdistyksen piirissä on edunvalvonnan lisäksi muutakin toimintaa. Perinteikkäin lienee Peltolassa vietettävä kesätapahtuma, jossa myös vuoden aikana kylälle muuttaneet ja syntyneet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi. Yhteistyö Valkeakosken Retkeilijöiden kanssa on puolestaan mahdollistanut komeat puitteet yhteiselle talvipäivälle Rutajärven maisemissa, jossa on järjestetty aika ajoin myös mato-onkikilpailuja. Yhdistys omistaa myös jonkin verran kalustoa jota se tarjoaa jäsentensä käyttöön.

Ympäristöstä on huolehdittu mm. kierrättämällä metalliromut sekä siivoamalla yhteistä elinympäristöämme. Keräyspaperiakin on Pyörönmaasta toimitettu uusiokäsittelyyn yli 50 tonnia. Viime vuonna osallistuttiin myös Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvontahankkeeseen. Kylän naiset ovat kokoontuneet säännöllisesti käsitöiden ja askartelun parissa ja siinä ohessa panneet liikkeelle mm. laihdutuskampanjan ja avustaneet vähävaraisia. Lentopalloa on Peltolan kentällä pelattu jo ties kuinka monena kesäsunnuntaina.

Tätä kaikkea kylätoiminta Pyörönmaassa tänä päivänä on. Mitä muuta se voisi parhaimmillaan olla? Siihen me kaikki voimme vaikuttaa. Tehdään siis Pyörönmaasta ja kyläyhdistyksestä meidän itsemme näköinen aktiivisella toiminnalla ja osallistumisella.