Pyörönmaan yksityistie

Vuonna 1937 perustettu Pyörönmaan yksityistie on tätä nykyä 62 osakkaan tiekunta joka halllinnoi 5,3 km pituista tieverkostoa. Lisäksi tiekunta hoitaa Pyörönmaantiehen liittyvien Korentijärventien ja Kahamäentien auraukset ja lanaukset.

Pyörönmaan yksityistien tiekunnan säännöt

Tien perusparannusohjelman
toteutusta heinäkuussa 2010.